Het hoekje om en dan…

Je staat voor een “kijkdoos” waar je van twee kanten in kunt kijken.
Als je er recht voor staat, en dus de wanden van de doos zich recht voor je en links van je bevinden,
kijk je tegen een gordijn van regels aan. Tussen de veelheid van regels door zie je, met een beetje goede wil , op de wand aan het eind het woord “ontregelen” staan.
Het perspectief wat opdoemt aan het eind van de van boven en beneden komende  regels is letter- lijk: ontregelen, de regels wegdoen, er af halen….. .
Velen medewerkers en leidinggevenden in de overgeregelde zorg vragen daar om en hopen op betere tijden. Maar of die gaan komen lijkt van iedereen af te hangen behalve van de vrager zelf.

Ga je de hoek om en kijk je van de zijkant de doos in dan lonkt een ander, duidelijker zichtbaar perspectief.De regels zijn er nog steeds, al zijn ze niet meer zo nadrukkelijk aanwezig. Je kijkt er nu als het ware (achter) langs heen, er tussen door. En je ziet, zonder al te veel moeite,  drie woorden die met een V beginnen: Vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Waarden die een proactieve houding en een “zijn” tot uitdrukking brengen. Die drie woorden vormen het hart van de aanpak die bij Phialdelphia heeft geleid tot het regelarmer werken. De veranderaanpak
Bij het project Regelarme Zorg hebben we geleerd hoe we de zorg écht blijvend kunnen veranderen. En de sleutels tot verandering zijn vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen.
Vrijheid heeft te maken met het verminderen van regels en controles. Medewerkers en leidinggevenden die de vrijheid durven nemen om situaties goed in te schatten en doen wat hun professionele ervaring en hun eigen hart hen ingeeft. In plaats van het grote procedureboek te pakken.
Verantwoordelijkheid heeft te maken met de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen en verantwoording  af te leggen, ten allen tijde. Het gaat om eigenaarschap, je staat achter de beslissingen die je neemt.
Vertrouwen betekent dat iedereen die direct of indirect bij de zorg betrokken is vertrouwt (en kan vertrouwen) op de relatie tussen zorgprofessional en cliënt. En dus geen controle hierop hoeft uit te voeren. De basis wordt gevormd door de relatie tussen cliënt en zorgprofessional (begeleider). Deze handelt vanuit zijn vrijheid en verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen  als betrokken professional in het beste belang van de cliënt.

Bij regelarm zijn we de hoek om gegaan en hebben we ontdekt dat het veel motiverender is om niet onze tijd te verdoen met allerlei discussies over het teveel aan  regels maar gewoon maar anders te gaan werken, gebruikmakend van de (interpretatie) vrijheden die er zijn tussen alle bestaande regels op alle niveaus te vinden zijn. Er anders naar te kijken door het nemen en geven van verantwoordelijkheden, te bouwen aan (zelf) vertrouwen en eigenaarschap. Met als resultaat vak volwassen een betrokken medewerkers.
We hebben vooral geleerd ons daarin weer te concentreren op de bedoeling van de organisatie: ondersteunen van cliënten bij het realiseren van hun levens behoeften en doelen.

Leerplaats II

Gerrit Leene – Inspirator/directeur Regelarm – Philadelphia

E-mail:    g.leene@philadelphia.nl
Telefoonnummer: 0650684513
LinkedIn