Paulien van de Linde

Paulien van de Linde (64) werkt zo’n veertig jaar in de zorg. Ze begon in de psychiatrie, daarna werkte ze in de jeugdhulpverlening en tegenwoordig in de gehandicaptenzorg als adviseur kwaliteit & zorgbeleid.

Ze werd uitgenodigd om mee te doen aan Leerplaats IV in 2015 door Mieke Moor die op dat moment ook een Werkplaats organiseerde in de organisatie waar Paulien werkte. Ze stapt in om woorden te vinden voor een volstrekt andere manier van naar de dingen kijken.

Haar fascinatie zit in de vraag Wat is Waar? En de gelaagdheid die daarin zit. Ze houdt ervan om vraagstukken te onderzoeken, af te pellen wat voor waarheden er onder devraag schuilen.

Het belangrijkste wat ze tijdens de Leerplaats ontdekte was: ‘dat je niet alles kunt fixen of wegregelen en dat de dingen zich juist laten zien, tussen de lagen, TUSSEN de regels.’ Ze voelde zich daardoor gesteund in haar dagelijkse werk bij het maken van de juiste keuzes.

Als expositiestuk maakte Paulien een korte film om haar zoektocht en waar ze tegenaan liep zichtbaar en voelbaar te maken. Paulien: ‘In onze organisatie werden verschillende projecten opgezet om de kwaliteit te verbeteren en tegelijkertijd op processen te besparen. Men sprak bijvoorbeeld over het elimineren van verspilling. Daar schrok ik nogal van omdat het ging over hoe we met onze cliënten omgingen. Er werd geklokt met een stopwatch hoe lang zorghandelingen duurden en dit werd dan gekoppeld aan werkpakketten en werkroutes. Je zag dat de zorg geautomatiseerd en gesystematiseerd werd. Alles werd in kaart gebracht, gecontroleerd en vastgelegd. In de film zie je terug dat medewerkers twintig minuten hebben voor het handhaven van emotioneel welzijn. Hoe ziet dat er dan uit inde praktijk? En waar is nog de aandacht voor het gewone? Ik heb de kwetsbaarheid proberen te tonen door de figuur van gras en de figuur die gemaakt is van brood. Om een ander beeld neer te zetten: de leefwereld naast de systeemwereld.’

Haar film was na de expositie van de Leerplaats ook te zien op de manifestatie Hacking Habitat, een grootschalige internationale tentoonstelling op de grenzen van kunst, technologie en sociale verandering, in de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht.