Maker: Karolien Niederer

Titel: Scale of things in 30 days

Ik als mens met een DNA dat 300.000 jaar bestaat, functioneer in een systeem van de natuur dat 3,8 mrd jaar oud. Innovaties van de afgelopen 250 jaar zorgden voor een enorme schaalvergroting, diversiteit en toename van onze dagelijkse handelingen. Complexiteit nam meer dan evenredig toe. We hebben behoefte om deze complexiteit te ‘managen’/beheersen. Het tech-optimisme is groot om deze complexiteit met data ‘te kunnen vangen’. Echter de versimpeling van de complexiteit m.b.v. techdata als manier van instituties om de samenleving te ‘managen’/ beheersen, is voor velen een werkelijkheid waarin men zich niet meer herkent.

De complexiteit van mijn eigen handelen legde ik vast in een 3D model. 30 dagen lang mijn handelen (richting en tijd) binnen mijn natuurlijke menselijke schaal (30km op een dag lopend afleggen) vastgelegd op een huishoudfolie. Vervolgens hing ik deze in een raamwerk van afstand, richting en tijd in de context van mijn leefomgeving Utrecht.

Het leerde me de kunst van imperfectie, meervoudig kijken en de kracht en plezier van het ‘maken’. Elke keuze opnieuw waaruit iets kan ontstaan.

LinkedIn

Oprichter HotSpotLab