Tussen de Regels

Ik werk al jaren lang met klei, meestal grove chamotte. Dit was de eerste keer dat ik met porselein heb gewerkt. Het was een ware zoektocht naar wat het materiaal wil, en wel en niet toelaat. Het werken met porselein vraagt veel geduld en voorzichtigheid. Tegelijkertijd is het als materiaal nadat het gebakken is licht en sterker dan je zou denken. Maar het blijft kwetsbaar. Achteraf – onbedoeld – een voor mij treffende vergelijking met het werken in organisaties. Je moet, om bij de vergelijking te blijven, niet als een olifant door de porseleinkast banjeren.
Ik wilde met dit werk de gelaagdheid tot uitdrukking brengen die – zowel in de kunst als in organisaties – elk werk heeft; en de betekenissen die – in het werk letterlijk, in organisaties figuurlijk – tussen de regels ontstaan. Bij dit werk bepaalt de lichtval en de plek van waaruit je het werk beziet veel van de uitdrukking die het werk aanneemt.

Leerplaats I

Désirée Majoor – vice voorzitter College van Bestuur HKU

E-mail:    desiree.majoor@hku.nl
Telefoonnummer:  06 33933746
LinkedIn